Register | Log-in

Sex and Zen II (1996)

Poster of Sex and Zen II
Category:
Asian Erotica
Genre:
Comedy
Year:
1996
Aka:
玉蒲團之玉女心經
Sex and Zen II
Sex and Zen 2
Yu pu tuan er zhi Yu nu xin jing
玉蒲團之玉女心經
Sex and Zen II
Sex and Zen 2
Actors:
Loletta Lee, Shu Qi, Elvis Tsui, Ben Ng, Ken Lok Tat-Wah, Wong Yat-Fei, Cheung Lau, Tsang Yin
Details:
Genre: Comedy, Fantasy, Horror
Director: Man Kei Chin
Writer: Kin Sai-men (screenplay)

Plot:
In order to let his daughter Ximen Rou (Loretta Lee) to avoid the rapist, rich Ximen Jian (Elvis Tsui) command to go to school dressed it for the man. Meet scholar Huadao after Ximen became...

Subtitles available:

Language Info Is draft? Screenshots Ratings Name Downloads Details
English Info / Download     ▼ 0   ┅ 0   △ 1   ▲ 1 Sex and Zen II (1996) 348 uploaded by xed