Register | Log-in

Preparation for the Festival (1975)

Poster of Preparation for the Festival
Category:
Other
Genre:
Drama
Year:
1975
Aka:
祭りの準備
Preparation for the Festival
Matsuri no junbi
Actors:
Jun Etoh, Keiko Takeshita, Rie Katsuragi, Miki Sugimoto, Haruko Mabuchi, Jun Hamamura, Hiroshi Inuzuka, Sue Mitobe, Chisako Hara, Moeko Ezawa, Tomoko Mayama, Yudai Ishiyama, Ben Yuzawa, Kai Atō, Shin Saito, Kayoko Sebata, Chikako Natsumi, Yasuhiko Ishizu, Nigoshichi Shimouma, Kurenai Kanda, Leo Morimoto, Meika Seri, Hajime Hana, Yoshio Harada
Details:
Genre: Drama
Director: Kazuo Kuroki
Writer: Takehiro Nakajima

Plot:
A young Japanese man comes to the realization that he must leave his village if he is to ever have a chance at a full life.

Subtitles available:

Language Info Is draft? Screenshots Ratings Name Downloads Details
English Info / Download     ▼ 0   ┅ 0   △ 0   ▲ 0 Preparation for the Festival (1975) 19 uploaded by neron6250